Mobile Friendly Update ?

Google_logo O aktualizacji Mobile Friendly Update wiemy już od 26 lutego.

Tego dnia pojawiała się informacja na oficjalnym blogu Google o tym, że przystosowanie witryny dla użytkowników mobilnych będzie czynnikiem branym pod uwagę przy określaniu pozycji.

Przez kilka tygodni na wielu witrynach pojawiały się artykuły o tej aktualizacji. W zależności od wiedzy Autora informacje były mniej lub bardziej poprawne.
Najciekawsze był te artykuły, które wieszczyły istne trzęsienie zmieni w wynikach i wpływ tego czynnika na pozycje całej witryny.

Dziś już wiemy, że aktualizacja dotyczy jedynie ruchu ze smartfonów. Wyłączone zostały z niej tablety, choć myślę, że i na tych urządzeniach prędzej czy później zmiany będą widoczne.

Kilka słów wyjaśnienia dla osób, które do tej pory nie słyszały o tej zmianie.

Google ocenia witrynę pod kątem kilku czynników, które są według nich istotne dla użytkowników mobilnych pod kątem łatwości w obsłudze.

Pisałem o tym już listopadzie we wpisie Nowy standard – Mobile-Friendly ?.

Kilka dni temu „przyjazność” witryny dla urządzeń mobilnych została włączona do czynników decydujących o pozycji w wynikach wyszukiwania dla urządzeń mobilnych. Witryny, które zostały zoptymalizowane pod smartfony oceniane są pozytywnie co umożliwia osiągnięcie wyższych pozycji niż witryny, które nie są przyjazne dla urządzeń mobilnych.

Od aktualizacji minęło już kilka dni, postanowiłem więc sprawdzić jak zmiana realnie wpłynęła na ruch kilku witryn, którymi się opiekuję.

Metodologia

 
Przez chwilę zastanawiałem się w jaki sposób zmierzyć efekty wprowadzonych zmian. Doszedłem do wniosku, że choć pozycje fraz są istotnym paramentem to nie mogę oceniać sytuacji tylko na podstawie tego parametru.

Nie jestem w stanie ocenić zmian dla wszystkich potencjalnych fraz, dlatego bardziej istotne będą zmiany w poziomie ruchu. Pośrednio ocena ruchu z wyszukiwarki będzie oceną zmian w pozycjach.

Dla każdej z witryn będzie sprawdzone:
1. Ocena przyjazności przez Google (tester oraz GWT)
2. Pozycje w wyszukiwarce standardowej oraz wynikach dla urządzeń mobilnych
dla 5 losowych fraz.
3. Informacja w wynikach mobilnych – „na komórki”.
4. Zmiany w ruchu z Google dla okresu 21.04-27.04 w porównaniu do poprzedniego okresu 14.04-20.04.
Do oceny zmian w ruchu posłużą informacje ze standardowych segmentów w Google Analytics:
– ruch z komórek
– ruch z tabletów
– ruch z komputerów oraz wszystkie sesje z wyszukiwarek (kontrolnie dla oceny trendu)
5. Zmiany w ruchu będą kontrolowane pod kątem zmiany procentowej pomiędzy okresami oraz zmian procentowego udziału w tego typu ruchu w całości witryny.
6. Wyszukiwanie haseł w Google Webmaster Tools, z filtrem „Urządzenia przenośne”.

Wszystkie dane zostaną podane jako procenty bez dokładnych ilości wejść.

Myślę, że warto także dodać, że miniony weekend 25-26.04 był pierwszym słonecznym weekendem z temperaturą powyżej 20 st. w tym roku :) Jak wiemy takie „wydarzenia” mają realny wpływ na statystyki wejść.

Zakładam, że aktualne dane są początkowe i mogą za jakiś czas się zmienić. Google Zmiany może wprowadzać sukcesywnie lub nie wszytko zostało przeliczone, co dzieje się bardzo często. Dlatego mogę ocenić tylko początkowy wpływ „Mobile Friendly Update” na kilka witryn.

Analiza

 
Poniżej przedstawię informacje dotyczące 7 witryn. Cztery z nich nie są dostosowane do urządzeń mobilnych.

 

Witryna nr 1

 
Średni ruch na witrynie – powyżej 20 tys. sesji miesięcznie.

Mimo nowoczesnego wyglądu tester Google ocenia tą witrynę jako nieprzystosowaną dla urządzeń mobilnych.

strona nieprzystosowana do urządzeń mobilnych

Tak samo strona została oceniona w GWT, gdzie widnieje informacja o nieprzystosowaniu 100% podstron.

Oczywiście w wynikach mobilnych witryna nie jest oznaczona jako przyjazna.

Poniżej tabela z pozycjami w „normalnych” wynikach oraz wynikach mobilnych dla smartfonów. Trzecia kolumna to ilość witryn oznaczonych „na komórki” a w czwartej podaję najwyższą pozycje oznaczonej w ten sposób witryny. Dla każdej witryny układ tabel będzie taki sam.
 

Witryna nr 1 - pozycje fraz
fraza nr poz. komputer poz. smartfon ilość przyjaznych witryn najwyższa poz. mob.
1 2 2 3 1
2 4 7 1 1
3 4 4 7 1
4 5 5 0
5 8 7 1 1

Pozycje fraz są bardzo podobne. Tylko dla frazy nr 2 różnica jest znaczna. W wynikach jest mało witryn, które są przyjazne dla urządzeń mobilnych. Dla jednej z fraz na pierwszej stronie wyników nie ma nawet 1 takiej witryny.
Przyznam się, że jest to dla mnie pewne zaskoczenie, myślałem, że w tej branży więcej witryn zostało już dostosowane użytkowników mobilnych.
 
Kolejną analizowaną wartością są zmiany w ruchu dla 21.04-27.04 w porównaniu do 14.04-20.04.
 
Witryna nr 1 - ruch z Google
ruch z komórek ruch z tabletów ruch z komputerów wszystkie sesje
zmiana -4,38% -36,08% -0,38% -2,89%
% całości po 21.04 8,45% 2,87%
zmiana % całości -0,23% -1,54%

W powyższym zestawieniu widać większy spadek ruchu dla urządzeń mobilnych niż dla komputerów, jednak nie jestem pewien czy może być to wynikiem wprowadzenia algorytmu.

Mimo, że wszystkie wartości uległy spadkowi to porównując je do wykresu dla ruchu segmentu „ruch z komórek”, nie widać tendencji spadkowej.

witryna 1 ruch z komórek

Takie wahania mogą być wynikiem standardowych przeliczeń w Google lub początkiem zmian.
 
Potwierdza to także wykres uwzględniający wyszukiwania mobilne w Google Webmaster Tools (strzałka wskazuje 21.04.2015)

witryna 1 gwt mobile

Po tym dniu nie widać wyraźnego tąpnięcia, mimo spadku w sobotę 25.04. W weekend witryna ma zawsze mniejszy ruch.

Patrząc się na wszystkie powyższe dane można na pewno stwierdzić, że zmiany nie wpłynęły na Witrynę nr 1.

 

Witryna nr 2

 
Średni ruch na witrynie – powyżej 50 tys. sesji miesięcznie.

Strona korzysta w oprogramowania wdrożonego w 2007 roku i nie dostosowanego do urządzeń mobilnych. Potwierdza to tester Google

strona nieprzystosowana do urządzeń mobilnych

a także GWT z informacją o błędach na 100% podstron.

W wynikach mobilnych witryna nie jest oznaczona jako przyjazna.

Poniżej tabela z wynikami pozycji fraz.
 

Witryna nr 2 - pozycje fraz
fraza nr poz. komputer poz. smartfon ilość przyjaznych witryn najwyższa poz. mob.
1 6 7 4 4
2 5 6 5 1
3 1 1 3 4
4 6 8 7 1
5 4 7 7 2

Jak widzimy zajmowane pozycje dla wyszukiwań z komputerów i smartfonów są różne. Pozycje zajmowane w wyszukiwaniu mobilnym są niższe. Co może już wynikać z przyjętych zmian w Google.

Warto także dodać, że w wynikach mobilnych jest więcej witryn przystosowanych niż w wynikach dla witryny nr 1.
Wyraźnie także widać, że posiadanie zoptymalizowanej witryny nie gwarantuje wyższych pozycji niż strony bez wersji mobilnej.

Sprawdźmy więc jak wygląda ruch z Google w porównywanych okresach.
 

Witryna nr 2 - ruch z Google
ruch z komórek ruch z tabletów ruch z komputerów wszystkie sesje
zmiana -15,98% -18,00% -8,52% -11,24%
% całości po 21.04 22,57% 5,28%
zmiana % całości -1,23% -0,43%

Witryna nr 2 miała w okresie po 21.04 znaczny spadek ruchu. Tak jak w przypadku poprzedniej witryny zmiany były widoczne we wszystkich segmentach.
Zmiany dla ruchu mobilnego z telefonów są dwukrotnie większe niż dla ruchu z komputerów co może wskazywać na wpływ nowego algorytmu.

Spadek ilości sesji widać także na wykresie dla segmentu „ruch z komórek”.

witryna 2 ruch z komórek

Jednak nie ma tutaj wyraźnych różnic po 21.04 a linie mają podobną krzywą.

Pomocny za to jest wykres wyszukiwań fraz w Google webmaster Tools.

witryna 2 GWT mobile

Na którym widać wyraźnie, że w ostatnim tygodniu witryna rzadziej pojawiała się w wynikach podczas wyszukiwania, niż przednim tygodniu.

W ruchu tej witryny widać znaczny spadek, jednak nie jest to poziom, który by można było nazwać „karą” lub reperkusjami za brak przystosowania do urządzeń mobilnych.

 

Witryna nr 3

 
Średni ruch na witrynie – powyżej 10 tys. sesji miesięcznie.

Strona zbudowana jest na znanym i szeroko wykorzystywanym oprogramowaniu. Optymalizacja SEO jest na dobrym poziomie, niestety nie posiada ona wersji mobilnej lub szablonu w standardzie RWD.

Google potwierdza ten fakt w GWT (100% nieprzystosowanych podstron) oraz w testerze

strona nieprzystosowana do urządzeń mobilnych

W wynikach mobilnych witryna nie jest oznaczona jako przyjazna.

Kontrola pozycji w wynikach standardowych oraz mobilnych dała następujący wynik.
 

Witryna nr 3 - pozycje fraz
fraza nr poz. komputer poz. smartfon ilość przyjaznych witryn najwyższa poz. mob.
1 6 4 3 1
2 2 2 4 1
3 8 13 3 3
4 4 5 5 1
5 6 5 3 1

Jak widzimy tylko dla frazy nr 3 różnica w pozycjach jest znacznie niższa dla smartfonów. Mimo braku przystosowania aż dwie frazy mają wyższe pozycje w wynikach mobilnych niż standardowych.

Udział witryn przyjaznych w TOP10 jest niski. Nie możemy się także sugerować wynikiem dla TOP1 strony przystosowanej – 4 na 5, ponieważ w każdym przypadku jest to ta sama witryna – Allegro.pl

Analiza ruchu dla porównywanych okresów daje jednak inny obraz sytuacji.
 

Witryna nr 3 - ruch z Google
ruch z komórek ruch z tabletów ruch z komputerów wszystkie sesje
zmiana -9,82% 9,62% 5,57% 3,86%
% całości po 21.04 5,13% 1,99%
zmiana % całości -0,69% 0,13%

Jest to pierwsza witryna w tym zestawieniu, na której ruch z komórek spadł przy jednoczesnym wzroście ruchu z innych segmentów. Co może wskazywać na zmianę sytuacji wynikającą ze zmian w Google. Należy jednak pamiętać o tym, że ilość sesji mobilnych na tej witrynie nie jest duża, dlatego powstrzymam się od jednoznacznego określenia powodu zmian w ruchu z komórek.

Tendencja spadkową widać także w wykresie ruchu dla segmentu „ruch z komórek”.

witryna 3 ruch z komórek

Jedynie dla dwóch dni ruch w ostatnim tygodniu był wyższy niż dla tych samych dni w poprzednim tygodniu. Nie był jednak na tyle wyższy by udało się tym zniwelować straty w pozostałych dniach.

Poziom ruchu na wykresu z Google Webmaster Tools potwierdza spadkową tendencje dla ruchu mobilnego.

witryna 3 GWT mobile

Wyraźnie widoczna jest różnica w pierwszym i drugim tygodniu, spadek jednak rozpoczął się 17.04 a nie 21.04.

Z powyższych danych wynika, że pozycje w wynikach mobilnych Witryny nr 3 mogły zostać obniżone co wpłynęło na spadek ruchu z tego kanału.

 

Witryna nr 4

 
Średni ruch na witrynie – powyżej 40 tys. sesji miesięcznie.

Oprogramowanie tej strony, według Google, nie jest przystosowane co zostało potwierdzone stosownym komunikatem w GWT i oceną testera.

strona nieprzystosowana do urządzeń mobilnych

W wynikach mobilnych, co jest zrozumiałe, witryna nie jest oznaczona jako przyjazna.

Kontrola pozycji w wynikach standardowych i mobilnych dała poniższe rezultaty
 

Witryna nr 4 - pozycje fraz
fraza nr poz. komputer poz. smartfon ilość przyjaznych witryn najwyższa poz. mob.
1 8 8 4 1
2 3 4 4 1
3 4 6 7 1
4 4 4 2 6
5 2 2 2 6

Tylko dwie frazy mają inne wyniki w kontrolowanych wyszukiwarkach, na korzyść wyników standardowych. Różnice nie są jednak duże.

Szczególne zmiany, które można powiązać z aktualizacją nie są także widoczne w ruchu z Google.
 

Witryna nr 4 - ruch z Google
ruch z komórek ruch z tabletów ruch z komputerów wszystkie sesje
zmiana -22,07% -14,52% -22,36% -21,82%
% całości po 21.04 7,30% 4,16%
zmiana % całości 1,56% 1,18%

Poziom spadku dla segmentu ruchu związanego z telefonami jest prawie taki sam jak spadek ruchu użytkowników korzystających z komputerów.
Wskazuje to na zmiany dla ruchu z wszystkich źródeł a nie tylko tego jednego.

W wykresie dla ruchu segmentu „ruch z komórek” widać wyraźny spadek.

witryna 4 ruch z komórek

Jednak bez efektu tąpnięcia po 21.04 co jest delikatnie widoczne na wykresie z Google Webmaster Tools.

witryna 4 GWT mobile

Ponownie nie jest to jednak taka zmiana, którą można by było powiązać z zapowiadanymi przez Google zmianami.

Można więc napisać, że mimo niedostosowania tej witryny do urządzeń mobilnych, zmiany przez Google, jeśli zostały wprowadzone, nie wpłynęły znacząco na poziom wejść dla witryny nr 4.

 

Witryna nr 5

 
Średni ruch na witrynie – powyżej 30 tys. sesji miesięcznie.

Witryna nr 5 jest pierwszą stroną, którą chcę użyć do sprawdzenia wpływu zmian na strony ocenione przez Google pozytywnie.
Muszę jednak napisać, że Google tylko 55% podstron określa jako „mobile friendly”.
Potwierdza to także kontrola tych podstron w testerze.

strona przystosowana do urządzeń mobilnych

Co ciekawe, jeszcze kilka tygodni temu strona główna przechodziła test bez problemu. Dziś już tak się nie dzieje, tester określa ją jako nieprzystosowaną.

strona nieprzystosowana do urządzeń mobilnych

Musieli więc coś w tym czasie zmienić.

Należy także dodać, że negatywna ocena dotyczy tylko dwóch błędów

błędy obsługi urządzeń mobilnych nr5

Mimo tego w wynikach mobilnych witryna oznaczona jest jako przyjazna – „na komórki”.

Wynik sprawdzenia pozycji.
 

Witryna nr 5 - pozycje fraz
fraza nr poz. komputer poz. smartfon ilość przyjaznych witryn najwyższa poz. mob.
1 9 8 9 1
2 1 1 6 1
3 4 4 5 4
4 6 4 5 1
5 8 7 7 1

Pozycje w wynikach mobilnych są lepsze. Jednak widoczna różnica nie jest wielka.
Co ciekawe, dla wszystkich 5 fraz w wynikach mobilnych znajdowało się tylko 9 adresów witryn nie 10.
Jak sprawdziłem, takie sytuacje się zdarzają ale nie tak często jak w przypadku tej witryny.
Możliwe, że wynika to z branży lub tego, że zawsze w wynikach było widoczne zdjęcia.

Przeanalizujmy więc czy zapowiedziane przez Google zmiany miały wpływ na ruch.
 

Witryna nr 5 - ruch z Google
ruch z komórek ruch z tabletów ruch z komputerów wszystkie sesje
zmiana -12,83% -28,19% -15,12% -15,75%
% całości po 21.04 7,18% 3,07%
zmiana % całości 0,05% -0,63%

Po 21.04, w porównaniu do poprzedniego okresu, ruch jest niższy dla każdego kanału.
Najmniejszą zmianę ruchu wygenerowali użytkownicy telefonów komórkowych i może to wynikać z różnic w pozycjach dla obydwóch wyszukiwarek.

Wykres ruchu użytkowników z telefonów komórkowych wskazuje na wzrost.

witryna 5 ruch z komórek

Pewną ciekawostką jest wzrost ruchu w weekend. Poprzednie witryny w tych dniach miał spadki.

Na wykresie z Google Webmaster Tools widać delikatny wzrost wyświetleń dla urządzeń mobilnych.

witryna 5 gwt mobile

Nie ma efektu spadku jaki był widoczny na poprzednich witrynach.

Możliwe więc, że sytuacja powyższej witryny poprawiła się w stosunku do tygodnia przed zmianami co może być wynikiem aktualizacji. Jednak różnice nie są duże, nie wskazują na radykalne zmiany.

 

Witryna nr 6

 
Średni ruch na witrynie – znacznie powyżej 100 tys. sesji miesięcznie.

Według Google witryna przystosowana jest do użytkowników mobilnych. Potwierdza to tester

strona przystosowana do urządzeń mobilnych

W GWT jest informacja o dwóch błędach dla kilkunastu podstron. Moim zdaniem nie jest to jednak istotne bo witryna składa się z kilkudziesięciu tysięcy podstron.

Kontrola pozycji.
 

Witryna nr 6 - pozycje fraz
fraza nr poz. komputer poz. smartfon ilość przyjaznych witryn najwyższa poz. mob.
1 3 3 7 1
2 4 4 4 1
3 2 2 4 1
4 11 10 5 1
5 7 7 8 1

Tylko jedna fraza znajduje się na innej pozycji w zależności od urządzenia, na którym szukamy. Pozycja frazy w urządzeniach mobilnych jest wyższa ale jedno miejsce może wynikać z innego DC.
Brak różnic może wynikać z faktu, że jest to „stara” i „mocna” witryna.

Możliwe więc, że nie będzie nic widać także w statystykach ruchu. Należy dodać, że dla tej witryny, ze względu na limity w GA raport generowany jest z uwzględnieniem tylko części sesji.
 

Witryna nr 6 - ruch z Google
ruch z komórek ruch z tabletów ruch z komputerów wszystkie sesje
zmiana -3,55% -7,63% -0,55% -1,29%
% całości po 21.04 10,34% 1,92%
zmiana % całości -0,36% -0,15%

Po 21.04 ruch mobilny dla telefonów i tabletów spadł bardziej niż w segmencie dotyczącym użytkowników stacjonarnych.
Wydawało by się, że tendencja powinna być inna ale może być to wynik zwykłego zmniejszenia się ruchu mobilnego np przez pogodę a nie zmiany w Google.

Wykres dla obydwóch okresów jest porównywalny.

witryna 6 ruch z komórek

Nic szczególnego nie wydarzyło się, zwłaszcza w weekend, w którym linie prawie się nakładają.

Wykres w GWT, z filtrowaniem wyszukiwań tylko dla urządzeniach przenośnych, wskazuje na spadkową tendencję. Jednak spadek zaczął się już 20.04.

witryna 6 gwt mobile

Mimo znacznej zmiany w ilości wyszukiwań nie ma to odzwierciedlenia w danych o ruchu czy z Google Analytics.

Można więc zakładać, że wprowadzone zmiany na tą witrynę nie wpłynęły.

 

Witryna nr 7

 
Średni ruch na witrynie – znacznie powyżej 100 tys. sesji miesięcznie.

Jest to ostatnia witryna, którą będę kontrolował i kolejna, która przez Google oceniana jest jako przystosowana do urządzeń mobilnych.

strona przystosowana do urządzeń mobilnych

Wynik sprawdzenia pozycji dla fraz z urządzenia mobilnego i stacjonarnego.
 

Witryna nr 7 - pozycje fraz
fraza nr poz. komputer poz. smartfon ilość przyjaznych witryn najwyższa poz. mob.
1 8 8 7 1
2 5 5 4 1
3 3 3 4 3
4 3 3 5 3
5 4 4 6 1

Pozycje fraz niezależnie od urządzenia, na których były sprawdzane, są takie same. Mimo tego, że w wynikach fraz nr 2 i 3 tylko 4 witryny są oceniane pozytywnie przez Google pod kątem mobilności.
Nie ma więc w tym przypadku żadnego bonusu za odpowiednią wersję.

Pozytywny trend widać w danych o ruchu. Tak jak w przypadku poprzedniej witryny raport w GA generowany jest tylko dla części sesji.
 

Witryna nr 7 - ruch z Google
ruch z komórek ruch z tabletów ruch z komputerów wszystkie sesje
zmiana 0,18% 5,15% -4,08% -2,03%
% całości po 21.04 9,40% 1,36%
zmiana % całości -0,13% -0,08%

W okresie po 21.04 ruch z urządzeń mobilnych wzrósł gdy w tym samym czasie ruch z komputerów spadł. Fakt, że wzrósł w minimalnym stopniu ale nie można wykluczyć pewnego wpływu zmian na ten stan rzeczy.

Wykres dla ruchu z telefonów jest prawie identyczny dla obydwóch okresów.

witryna 7 ruch z komórek

Pozytywnego trendu nie widać także na wykresie z GWT.

witryna 7 GWT mobile

W przypadku tej strony znaczny udział w ruchu mają frazy brandowe, co jak wiemy wpływa na klikalność. Dlatego w odróżnieniu od poprzednich stron, czerwona linia obrazująca kliki jest dobrze widoczna.
Jednak nawet tutaj nie widać mocnego pozytywnego trendu.
Zmiany w Google nie wpłynęły więc na ruch, mimo dostosowania witryny do urządzeń mobilnych.

 

Podsumowanie

 

Gdy jeden z pracowników Google na SMX w Monachium powiedział, że zmiana 21.04 będzie większa niż aktualizacje Panda i Penguin, trzeba było zacząć się bać.

Otoczka dotycząca aktualizacji była bardzo poważna. Wiele osób opisując to zdarzenie na łamach poważnych witryn, wieszczyło poważne perturbacje dla witryn bez odpowiedniej wersji dla urządzeń mobilnych.
Na jednym z zagranicznych portali 21.04 został nazwany „Mobilegeddon”. Miało się więc dziać..

Zakładałem więc, że po zmianach wyniki mobilne znacznie się zmienią. Witryny ocenione pozytywnie zyskają a te bez mobilnej wersji albo RWD stracą.

Czy przeglądając dane witryn, które sprawdzałem odnieśliście podobne jak ja wrażenie, że nic strasznego się nie wydarzyło? Przecież już kilka dni temu na blogu SearchMetrics wskazywali potencjalny wpływ zmian i na przykładach było to wyraźnie widoczne.
A na analizowanych witrynach poziom zmian jest niewielki i można to wytłumaczyć np. pogodą lub weekendem albo innymi czynnikami.

Oczywiście mogłem dobrać złe witryny do kontroli, no i próbka może jest za mała by coś pokazać. Możliwe – jednak starałem się mocno zróżnicować wiek i charakter witryn. Każda z nich ma także inne współczynniki SEO.

Mimo, że jest to tylko siedem witryn coś powinno być widać.

Jakie więc mogą być przyczyny „nie zauważenia” zmian?

1.

Analiza wykonana jest za szybko bo Google nie zdążył wprowadzić zmian. Na searchengineland.com podsumowują hangout z pracownikami Google (link).

Z rozmowy wynika, że zmiany nie zostały wprowadzone w jednym momencie w dniu 21.04. Całkowite efekty zmian mogą być widoczne dopiero w ciągu tygodnia.

Możliwe też, że Polskę zostawili sobie na koniec :) i wszystko przed nami.

Jako ciekawostkę dodam, że w powyższym hangoucie padły także dwa ciekawe stwierdzenia:
– witryna jest przystosowana albo nie, ocena Google jest jednoznaczna. Tłumaczy to sytuację witryny nr 5, gdzie tylko 55% podstron jest w pełni kompatybilna a oznaczona została jako przystosowana.

– najłatwiej sprawdzić ocenę wyszukując z urządzenia – informacja „na komórki” oznacza pozytywną ocenę przez Google.

2.

Zakres wprowadzonych przez Google zmian nie jest tak duży jak był zapowiadany lub w Polsce, z różnych przyczyn nie będzie to tak spektakularne jak na zachodzie.

Może to wynikać z faktu stosunkowo małej liczby witryn z mobilną wersją.

Przy każdej frazie sprawdzałem ilość stron oznaczonych „na komórki”. Podsumowujmy więc te dane.
 

Średnia ilość witryn mobilnych w top10
Witryna nr 1 Witryna nr 2 Witryna nr 3 Witryna nr 4 Witryna nr 5 Witryna nr 6 Witryna nr 7
najmniej 0 3 3 2 5 4 4
najwięcej 7 7 5 7 9 8 7
srednia 2,4 5,2 3,6 3,6 6,4 5,6 5,2

(wtyczka nie pozwala na użycie polskiego znaku w słowie „średnia”)

Najniższa średnia występowania stron mobilnych w wynikach to 2,4 strony a najwyższa 6,6. Zliczając dane z wszystkich witryn otrzymujemy średnią na poziomie 4,6.

Oczywiście próbka jest za mała by pisać, że to u nas standard ale wyrywkowo sprawdziłem kilka fraz tłumacząc je na angielski i średnie były lepsze.

Zdarzały się wyniki ze 100% stron mobilnych.

Czy Google za wszelką cenę będzie premiowało witryny dostosowane a czynnik ten będzie ważniejszy niż dobre wskaźniki SEO? Tego nie wiemy ale potencjalnie Google wprowadza ten czynnik jako jeden z wielu. Może w ocenie witryny jest naprawdę istotny ale inne czynniki łącznie mogą być silniejsze.

Przecież nie napisali, że będą wyświetlać w wynikach tylko strony mobilne a tak by było jakby posiadanie wersji mobilnej było decydującym czynnikiem.

Znając Google robią zamieszanie a za 2 lata nikt nie będzie już robił witryn bez RWD albo dobrej wersji mobilnej.

Ot takie dywagacje :)

Na dzień dzisiejszy jestem pewien, że posiadanie wersji mobilnej nie gwarantuje wyższej pozycji w wyszukiwaniu mobilnym. Widzę w wynikach „złe” witryny, ktore są na pierwszych pozycjach.

Także przynajmniej dziś każda strona może być wysoko w wynikach dla telefonu ale co będzie za tydzień nie umiem powiedzieć.

Z ciekawością skontroluje powyższe witryny pod koniec maja by sprawdzić jaka będzie ich sytuacja pod kątem zmian o nazwie „Mobile Friendly Update”.

A co Wy o tym sądzicie, sprawdziliście swoje witryny? Macie podobne wnioski jak ja czy jednak u Was widać realne zmiany?

12 komentarzy

 1. Autor brano dodany 30 kwiecień, 2015

  Dobra robota – to samo widzę u siebie.

 2. Autor Paweł dodany 30 kwiecień, 2015

  Kawał dobrej roboty, aczkolwiek sądzę, że jeszcze trochę zbyt wcześnie na wyciągnie wniosków. Poczekajmy z 2-3 miesiące, to chyba będzie wystarczający okres na zbadanie rzeczywistego wpływu update’u na pozycje stron mobile friendly/unfriendly.
  Pozdrawiam

 3. Autor mkane dodany 30 kwiecień, 2015

  Wpis pozwolił mi skontrować sytuację. Będzie co porównywać.

 4. Autor Tomasz dodany 30 kwiecień, 2015

  Bardzo fajne badanie. U nas na serwisach z bardzo dużym ruchem nic nie widać tej zmiany. W pozycjach też żadnych odchyleń. Nawet takich jak Ty przedstawiasz w teście nie widzimy – bo jednak jakieś widzisz.

 5. Autor Paweł dodany 30 kwiecień, 2015

  Wyniki powinno być widać, ale Google odsunęłoby wiele poważnych stron gdyby tak istotnie brało responsywność.

 6. Autor Karina Kondraczuk dodany 1 maj, 2015

  Ja u siebie na stronach nie widzę większych zmian. Może za jakiś czas będzie to bardziej widoczne.

 7. Autor Paweł dodany 6 maj, 2015

  Nowy algorytm, jak każdy przed nim, spowodował u sporej ilości ludzi szybsze bicie serca spowodowane strachem o pozycję strony i po raz kolejny okazało się, że niepotrzebnie, a u podłoża tego strachu leży nic innego, jak tylko niezrozumienie tematu.

 8. Autor Mateusz dodany 6 maj, 2015

  Też nie dostrzegłem większych zmian u siebie na stronie, nie mniej jednak dopiero co z nią wystartowałem więc pewnie to jest głównym powodem.
  Pozdrawiam

 9. Autor dante dodany 7 maj, 2015

  Moim zdaniem najistotniejsze jest tu uwzględnienie otoczenia konkurencji. Jeśli my nie mamy strony mobilnej ale nie ma jej nikt z konkurencji to po 21-szym nic się nie zmieni. Podobnie z sytuacją że my mamy stronę mobilną ale ma ją również konkurencja. Ja u siebie gdzie mam stronę RWD a większość konkurencji jej nie ma widzę zmiany w pozycjach na komórkach idealnie po 21-szym i to samo z ruchem z organicach ze smarfonów.

 10. Autor Manago38 dodany 20 maj, 2015

  Algorytm wszedł chyba 21 kwietnia o ile dobrze pamiętam, ale to szczegół. Co do merytoryki, u swoich klientów zaobserwowałem tylko nieznaczne różnice np. wyszukiwanie organiczne 1 miejsce, organiczne mobilne 4 lub 2 i 4, dlatego mam nadzieję, że tak to będzie wyglądało i nie będzie znaczących spadków, jeśli ktoś nie będzie miał wersji mobilnej strony.

 11. Autor Piotrek dodany 21 maj, 2015

  Nie zaobserwowałem wielkiej róznicy w pozycjach stron RWD i bez RWD, ale są przypadki gdzie mógłbym brać pod uwagę brak responsywności strony :)

 12. Autor mkane blog » Mobile Friendly Update 2 dodany 29 maj, 2015

  […] poprzednim wpisie o Mobile Friendly Update przeanalizowałem i opisałem sytuację 7 […]