Zmiany w wynikach wyszukiwania – FAQ i How-To

wyniki google mobile

W kontekście dynamicznie zmieniających się algorytmów wyszukiwania, Google wprowadził niedawno istotne modyfikacje w sposobie prezentowania wyników FAQ i How-To.

Zmiany te mogą wpłynąć na strategie SEO wielu stron internetowych. Dlatego też, zrozumienie ich istoty i wpływu na SEO jest kluczowe dla każdego, kto chce utrzymać lub poprawić swoją widoczność w wynikach wyszukiwania.

Wyniki HowTo i FAQ to specjalne formy wyników wyszukiwania w Google, które wykorzystują strukturyzowane dane do prezentowania informacji w bardziej użytecznej i czytelnej formie.

Wyniki HowTo czyli Instrukcje zwykle zawierają kroki, jak wykonać określone zadanie, natomiast wyniki FAQ prezentują pytania i odpowiedzi na konkretny temat.

Oba te typy wyników są wyświetlane w sposób, który ułatwia użytkownikom znalezienie najbardziej istotnych informacji bez konieczności wchodzenia na stronę.

Niestety Google wprowadziło kilka istotnych zmian w sposobie wyświetlania tych wyników

Co się zmieniło?

Najważniejszą zmianą jest ograniczenie wyników FAQ do witryn instytucji państwowych i organizacji zdrowia publicznego.

Choć z oficjalnej informacji nic na ten temat nie ma to myślę, że nagminne używanie FAQ na milionach stron spowodowało, że straciło to na znaczenia.
Teraz Google oczyszcza SERPy.

Wcześniej wyniki FAQ były dostępne dla każdej strony, ale teraz będą one wyświetlane tylko dla witryn instytucji państwowych i organizacji zdrowia publicznego o dużym autorytecie.

Dla wszystkich innych stron, wyniki FAQ nie będą już regularnie pokazywane.

Wyświetlanie wyników HowTo tylko na urządzeniach stacjonarnych.

Wyniki HowTo były wcześniej dostępne zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i stacjonarnych.
Teraz jednak będą one wyświetlane tylko na urządzeniach stacjonarnych.

Jest w tym jednak pewien haczyk, jeśli chcesz, aby Twoje wyniki HowTo były widoczne, musisz upewnić się, że mobilna wersja Twojej strony również zawiera odpowiednie znaczniki strukturyzowane.

Czyli na wynikach mobilnych nie będzie danych Instrukcji ale muszą być w kodzie wersji mobilnej.

Jak wpłynie to na Twoją stronę?
Te zmiany mogą mieć różny wpływ w zależności od tego, jak intensywnie korzystasz z wyników HowTo i FAQ. Na pewno potencjalnie może to wpłynąć na ruch i widoczność witryny.

Czy warto usunąć strukturyzowane dane?
Google zaznaczyło, że nie ma potrzeby proaktywnego usuwania tych danych ze swojej strony. Strukturyzowane dane, które nie są używane, nie wpłyną negatywnie na Twoją stronę.

Możesz je więc zostawić, zwłaszcza że Google może w przyszłości wprowadzić kolejne zmiany, które je uwzględnią.

Google Search Console

W związku z tymi modyfikacjami, zmienią się raporty dostępnych w Google Search Console dla Twojej strony.

Te różnice będą szczególnie widoczne w sekcji raportu skuteczności, gdzie dane dotyczące wyników FAQ i HowTo.

Dodatkowo, w raportach o ulepszeniach możesz zobaczyć zmiany w liczbie wyświetleń dla stron korzystających z tych wyników.

Mimo wprowadzonych zmian, informacje dotyczące tych specyficznych wyników wciąż będą dostępne w Google Search Console.

Podsumowanie

Wprowadzone przez Google zmiany w wyświetlaniu wyników HowTo i FAQ w wynikach wyszukiwania mogą wpłynąć na wiele stron internetowych, zwłaszcza tych, które aktywnie korzystały z tych form wyników.

Chociaż te zmiany nie będą miłe dla wielu właścicieli stron, są one częścią ciągłego procesu optymalizacji i ulepszania jakości wyników wyszukiwania przez Google.

Pamiętaj, że kluczem do sukcesu w dziedzinie pozycjonowania jest elastyczność i gotowość do adaptacji w obliczu zmieniających się algorytmów i praktyk.

Zachęcam do dzielenia się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami w komentarzach poniżej.

Komentarzy brak

Tego wpisu nie można komentować.