Inspekcja URL w nowym Google Search Console

Niedawno Google rozszerzył możliwości nowego Google Search Console o narzędzie inspekcji pojedynczego adresu URL.

Do tej pory, często brakowało nam informacji o co się dzieje z jedną podstroną.

Teraz będziemy mogli sprawdzić czy Google bez problemu ją pobiera, kiedy ją pobrał, czy canonical jest OK i inne mniej lub bardziej ważne informacje.

Narzędzie dostępne jest od razu po zalogowaniu.

W następny kroku podajemy interesujący nas adres i po kilku sekundach otrzymujemy wynik kontroli:

Obydwie sekcje „Stan indkesu” oraz „AMP” można rozwinąć otrzymując w ten sposób dodatkowe informacje.

Stan indeksu:

AMP:

W powyższym przykładzie nie było żadnych problemów z kontrolowaną podstroną.

By sprawdzić jak wyglądają informacje dla podstrony z błędami sprawdziłem adres w innej witrynie, który generuje błąd 500.

Po przeanalizowaniu kilku przypadków stwierdzam, że nowe narzędzie nie jest wielkim krokiem naprzód. Przedstawione tutaj informacje można odnaleźć w innych miejscach w nowego GSC.

Fajnie jakby zaczęli rzeczywiście rozszerzać nowe Google Search Console, np przenosząc do końca to co było użyteczne w poprzedniej wersji.

Na pewno jednak skraca czas analizy konkretnego URLa. Co podczas analiz także jest przydatne.

W czerwcu dodali też nowe informacje o błędach, także może coś się ruszyło z pracami nad tymi narzędziami.

Oby tak było to kwestie indeksacji i parsowania strony przez Google a także kontrola nad tym staje się coraz bardziej istotnym czynnikiem podczas pozycjonowania stron.

Komentarzy brak

Twoja odpowiedź